Vänförening för Vår Festival

Syftet med Vänförening för Vår Festival är att erbjuda medlemmarna information om festivalens evenemang, föra kammarmusiken allt närmare sina medlemmar samt stöda och utveckla festivalens verksamheten. Välkommen med att uppleva kammarmusiken på nära håll och att delta - i gott sällskap!

Vänförening för Vår Festival är en oregistrerad förening som grundades i Träskända 2.8.2006. Medlem kan var och en bli, som godkänner föreningens syfte och stadgar samt skriftligen meddelar en styrelsemedlem sina personuppgifter och sin önskan att bli medlem. Föreningen uppbär inga anslutnings-, medlems- eller andra avgifter av sina medlemmar.

Vänföreningens styrelse består av:

Ordförande Hannele Ikäheimo

hannele.ikaheimo(at)opperi.fi, 0400 480 478

Vice ordförande Kerttu Ahti

kerttu.ahti(at)gmail.com, 040 751 7804

Informatör Kaisa Ikävalko

kaisa.ikavalko(at)elisanet.fi, 040 509 4918

Sekreterare Eeva Pohjanpalo

eeva.pohjanpalo(at)elisanet.fi, 040 728 1759

Irma Härkönen, irma.harkonen(at)iki.fi, 050 339 6180

Keimo Joensuu, keimo.joensuu(at)elisanet.fi, 040 5555 601

Raija Kokko, raija.kokko(at)kotiportti.fi, 040 5585 531

Risto Kärjä, risto.karja(at)asianajotoimisto.inet.fi, 040 503 4466

 



Bli medlem i Vänförening för Vår Festival! Skicka dina kontaktuppgifter per epost till någon av styrelsemedlemmarna.

 


Decoration picture